Volume Settings

Setează volumul sunetului pentru redarea de filme.

  1. MENU › (Setare) › [Volume Settings] › setarea dorită.

Reglarea volumului în timpul redării

Apăsați pe tasta de la baza rotiței de control în timpul redării de filme pentru a afișa panoul de operare, după care ajustați volumul. Puteți regla volumul în timp ce ascultați sunetul real.