Utilizarea elementelor din MENU

Puteți modifica setările legate de toate operațiile camerei, inclusiv de înregistrarea, redarea și metoda de operare. De asemenea, pute?i executa func?iile camerei din MENU.

  1. Apăsați pe butonul MENU pentru a afișa ecranul de meniu.

  2. Selectați setarea pe care doriți să o reglați, cu săgețile sus/jos/stânga/dreapta de pe rotița de control sau acționând rotița de control, după care apăsați pe centrul rotiței de control.
    • Selecta?i o filă din MENU (A) din partea de sus a ecranului și apăsa?i pe săge?ile stânga/dreapta de pe rotița de control pentru a trece la o altă filă din MENU.
    • Puteți trece la următoarea filă din MENU apăsând pe butonul Fn.
    • Puteți reveni la ecranul anterior apăsând pe butonul MENU.

  3. Selectați valoarea dorită și apăsați în centru pentru a confirma selecția dvs.