Viewfinder Bright.

Dacă se folosește un vizor, acest produs reglează luminozitatea vizorului în conformitate cu mediul înconjurător.

  1. MENU › (Setup) › [Viewfinder Bright.] › setarea dorită.

Detaliile elementelor din meniu

Auto:
Ajustează automat luminozitatea.
Manual:
Reglează luminozitatea vizorului în intervalul –2 până la +2.

Notă

  • Luminozitatea vizorului nu poate fi reglată în următoarele situații. Luminozitatea maximă va fi [±0].
    • Când [File Format] este setat la [XAVC S 4K].
    • Atunci când [File Format] este setat la [XAVC S HD] și [Record Setting] este setat la [120p]/[100p].