AF detecție fază

Atunci când există puncte pentru AF detecție fază în zona de focalizare automată, produsul utilizează focalizarea automată prin AF detecție fază și AF cu contrast.

Notă

  • Atunci când valoarea F este mai mare de F8, nu pute?i utiliza Phase Detection AF. Este disponibilă numai Contrast AF.
  • Atunci când [ File Format] este setat la [XAVC S HD] și [Record Setting] este setat la [120p]/[100p], Phase Detection AF nu poate fi utilizată. Este disponibilă numai Contrast AF.