Cum se utilizează tastatura

Dacă este necesară introducerea manuală de caractere, pe ecran se va afișa o tastatură.

Muta?i cursorul pe tasta dorită utilizând roti?a de control, apoi apăsa?i pe centru pentru a intra.

 1. Caseta de introducere de text
  Sunt afișate caracterele introduse.
 2. Comutare între tipurile de caractere
  De fiecare dată când apăsa?i pe această tastă, tipul de caracter va comuta între literele alfabetului, numere ?i simboluri.
 3. Tastatura
  De fiecare dată când apăsa?i pe această tastă, caracterele care corespund tastei respective vor fi afi?ate pe rând, în ordine.

  De exemplu: Dacă doriți să introduceți „abd”

  Apăsa?i pe tasta pentru „abc” o dată pentru a afi?a „a” › selecta?i „”((5) Move cursor) ?i apăsa?i pe tasta pentru „abc” de două ori pentru a afi?a „b” › apăsa?i tasta pentru „def” o dată pentru a afi?a „d”.

 4. Finalizare
  Finalizează caracterele introduse.
 5. Mutare cursor
  Mută cursorul din caseta de introducere de text la dreapta sau la stânga.
 6. Ștergere
  Șterge caracterul care precede cursorul.

 7. Comută caracterul următor pe majuscule sau litere mici.

 8. Introduce un spațiu.
 • Pentru a revoca datele introduse, selectați [Revocare].