Caracteristicile de zoom disponibile pentru acest produs

Caracteristica de zoom a produsului asigură un factor de mărire mai ridicat prin combinarea unor caracteristici de zoom diferite. Pictograma afișată pe ecran se modifică în funcție de caracteristica de zoom selectată.

 1. Interval de zoom optic
  Imaginile sunt mărite în func?ie de intervalul de zoom optic al acestui produs.

 2. Interval de zoom inteligent ()
  Măriți imaginile fără a pierde din calitatea originală prin trunchierea parțială a imaginii (doar dacă [JPEG Image Size]este setat la [M], [S] sau [VGA]).

 3. Interval de zoom imagine clară ()
  Măriți imaginile cu ajutorul unui proces de imagine care implică mai puține deteriorări. Când seta?i [Zoom Setting] la [ClearImage Zoom] sau [Digital Zoom], pute?i folosi această func?ie zoom.

 4. Interval de zoom digital ()
  Puteți mări imaginile cu ajutorul unui proces de imagine. Când seta?i [Zoom Setting] la [Digital Zoom], pute?i folosi această func?ie zoom.

Notă

 • Setarea implicită pentru [Setare zoom] este [Doar zoom optic].
 • Setarea implicită pentru [JPEG Image Size] este [L]. Pentru a utiliza zoomul inteligent, modificați [JPEG Image Size] la [M], [S] sau [VGA].
 • Func?ia zoom nu este disponibilă la fotografierea imaginilor panoramice.
 • Func?iile Smart Zoom, Clear Image Zoom ?i Digital Zoom nu sunt disponibile atunci când înregistra?i în următoarele situa?ii:
  • [File Format] este setat la [RAW] sau [RAW & JPEG].
  • [Record Setting] este setat la [120p]/[100p].
  • Selectorul de mod este setat la (High Frame Rate).
  • În timpul înregistrării continue cu [Shutter Type] setat la [Auto] sau [Electronic Shutter]
  • Func?ia Teleconvertor inteligent este atribuită uneia dintre tastele personalizate.
 • Nu puteți utiliza funcția de zoom inteligent pentru a înregistra filme.
 • Funcția de zoom nu este disponibilă atunci când ecranul este setat la fotografierea HFR (Viteză ridicată a cadrelor).
 • Atunci când folosiți o funcție de zoom diferită de zoom-ul optic, setarea [Focus Area] este dezactivată și cadrul de focalizare este indicat cu linie întreruptă. AF operează cu prioritate în și în jurul zonei centrale.
 • Când folosi?i funcția Smart Zoom, Clear Image Zoom sau Digital Zoom, [Metering Mode] este blocat la [Multi].
 • Când folosi?i func?ia Smart Zoom, Clear Image Zoom sau Digital Zoom, nu sunt disponibile următoarele func?ii:
  • Face/Eye Priority in AF
  • Face Priority in Multi Metering
  • Func?ia de urmărire
  • Auto Object Framing