Setare resetare rețea

Reinițializează toate setările de rețea la setările implicite.

  1. MENU › (Re?ea) › [Reset Network Set.] › [Enter].