Redarea filmelor

Sunt redate filmele înregistrate.

 1. Apăsați butonul (redare) pentru a comuta în modul de redare.
 2. Selecta?i filmul care va fi redat folosind roti?a de control ?i apăsa?i pe centru pentru a începe redarea.

Operațiile posibile în timpul redării de filme

Puteți realiza redarea lentă și reglaje de volum etc. dacă apăsați tast jos de pe rotița de control.

 • : Playback
 • : Pauză
 • : Derulare rapidă înainte
 • : Derulare rapidă înapoi
 • : Redare cu încetinitorul înainte
 • : Redare cu încetinitorul înapoi
 • : Fișierul de film următor
 • : Fișierul de film anterior
 • : Afișează cadrul următor
 • : Afișează cadrul anterior
 • : Motion Shot Video (Prezintă traiectoria unui subiect în mișcare.)
 • : Captură fotografie
 • : Reglarea volumului sunetului
 • : Selectează panoul de operare

Sugestie

 • „Redare cu încetinitorul înainte”, „Redare cu încetinitorul înapoi”, „Afișează cadrul următor” și „Afișează cadrul anterior” sunt disponibile în timp ce redarea este pe pauză.
 • Fi?ierele filmului care sunt înregistrate utilizând alte produse nu pot fi redate pe această cameră.

Notă

 • Chiar dacă trage?i filmul pe verticală, acesta va fi afi?at orizontal pe ecranul sau pe vizorul camerei.