Ștergerea mai multor imagini selectate (Ștergere)

Puteți șterge imaginile multiple selectate. După ce ați șters o imagine, aceasta nu mai poate fi recuperată. Confirma?i imaginea care va fi ?tearsă în prealabil.

  1. MENU › (Playback) › [Delete] › setarea dorită.

Detaliile elementelor din meniu

Imagini multiple:
Șterge imaginile selectate.

(1) Selectați imaginile care vor fi șterse, apoi apăsați pe centrul rotiței de control. Marcajul este afișat în caseta de selectare. Pentru a revoca selecția, apăsați pe centru din nou pentru a elimina marcajul .

(2) Pentru a șterge alte imagini, repetați pasul (1).

(3) MENU › [OK].

Toate din acest folder:
Șterge toate imaginile din folderul selectat.
Toate de la ac. dată:
Șterge toate imaginile filmate la data selectată.
All Other Than This Img.:
?terge toate imaginile din grup, cu excep?ia selec?iei.
All Images in This Group:
Șterge toate imaginile din grupul selectat.

Sugestie

  • Executați funcția [Format] pentru a șterge toate imaginile, inclusiv imaginile protejate.
  • Pentru a afi?a dosarul sau data dorită, selecta?i dosarul sau data dorită în timpul redării, efectuând următoarea procedură:
    Maneta (Image Index) › selecta?i bara din stânga utilizând roti?a de control › selecta?i dosarul sau data dorită utilizând tastele de sus/jos ale roti?ei de control.
  • Dacă selecta?i un grup din [Multiple Img.], toate imaginile din grup vor fi ?terse. Pentru a selecta ?i ?terge anumite imagini din cadrul grupului, executa?i [Multiple Img.] în timp ce afi?ează imaginile din cadrul grupului.

Notă

  • Imaginile protejate nu pot fi ?terse.
  • Elementele de meniu care pot fi selectate variază în func?ie de setarea [View Mode] ?i de con?inutul selectat.