Conectarea la un computer

  1. Introduceți un acumulator suficient de încărcat în cameră.
  2. Porniți camera și computerul.
  3. Verifica?i dacă [USB Connection] la (Setup) este setat la [Mass Storage].
  4. Conectați camera direct la computer cu ajutorul cablului micro USB (A).

    • Atunci când conectați camera la computer pentru prima dată, procedura de recunoaștere a camerei poate porni automat pe computer. Așteptați să se finalizeze procedura.
    • În cazul în care conectați produsul la un computer folosind cablul Micro USB când [USB Power Supply] este setat la [On], produsul va fi alimentat de la computer. (Setare implicită: [Activat])

Notă

  • Nu porniți/opriți sau reporniți computerul sau nu scoateți computerul din modul de repaus după stabilirea conexiunii USB între computer și cameră. Acest lucru poate provoca o defecțiune. Înainte de pornirea/oprirea sau repornirea computerului sau scoaterea computerului din modul de repaus, deconectați camera de la computer.