Zona de focalizare

Selectează zona de focalizare. Utilizați această funcție atunci când focalizarea corectă este dificilă în modul de focalizare automată.

 1. MENU › (Camera Settings1) › [Focus Area] › setarea dorită.

Detaliile elementelor din meniu

Wide :
Focalizează un subiect acoperind automat întregul ecran. Atunci când apăsați declanșatorul jumătate de cursă în jos în modul de înregistrare a imaginilor statice, un cadru verde este afișat în jurul zonei focalizate.
Zone :
Selectați o zonă pe monitor pentru focalizare și produsul va selecta automat o zonă de focalizare.
Center :
Focalizarea se face automat pe un subiect aflat în centrul imaginii. Se utilizează împreună cu funcția de blocare a focalizării pentru a crea compoziția dorită.
Flexible Spot :
Vă permite să mișcați cadrul de focalizare în punctul dorit pe ecran și să focalizați un subiect extrem de mic dintr-o zonă îngustă.
Pe ecranul de înregistrare Flexible Spot, pute?i modifica dimensiunea cadrului de focalizare prin rotirea rotiței de control.
Expand Flexible Spot :
Dacă produsul nu poate focaliza pe un singur punct selectat, atunci utilizează punctele de focalizare din jurul punctului flexibil ca o a doua zonă de prioritate pentru focalizare.
Tracking:
Atunci când declanșatorul este apăsat jumătate de cursă în jos și este menținut în această poziție, produsul urmărește subiectul în zona de focalizare automată selectată. Această setare este disponibilă doar atunci când modul de focalizare este setat la [Continuous AF]. Indicați cu cursorul către [Tracking] pe ecranul de setare [Focus Area], iar apoi selectați zona dorită pentru pornirea urmăririi cu ajutorul tastelor din stânga/dreapta ale rotiței de control. De asemenea, puteți muta zona de pornire a urmăririi în punctul dorit prin desemnarea suprafeței ca o zonă, ca focalizare punctuală flexibilă sau ca focalizare punctuală flexibilă extinsă. Pe ecranul de înregistrare Flexible Spot, pute?i modifica dimensiunea cadrului de focalizare prin rotirea rotiței de control.


Pentru a muta zona de focalizare

 • Atunci când [Focus Area] este setat la [Zone], [Flexible Spot] sau [Expand Flexible Spot], apăsarea butonului căreia i-a fost alocată func?ia [Focus Standard], vă ajută să înregistra?i în timpul mi?cării cadrului de focalizare, utilizând tastele de sus/jos/stânga/dreapta rotiței de control. Pentru a readuce cadrul de focalizare la centrul monitorului, apăsa?i pe butonul în timp ce mi?ca?i cadrul. Pentru a modifica setările de înregistrare utilizând roata de control, apăsa?i pe butonul la care este asociată op?iunea [Focus Standard].
 • Pute?i muta rapid cadrul de focalizare atingându-l ?i trăgându-l pe monitor. Seta?i [Touch Operation] la [On], ?i [Func. of Touch Operation] la[Touch Focus] în prealabil.


Pentru a urmări subiectul temporar(Tracking On)

Puteți modifica temporar setarea pentru [Focus Area] la [Tracking] în timp ce apăsați și țineți apăsată tasta personalizată căreia i-ați alocat în prealabil op?iunea [Tracking On] . Setarea [Focus Area] pe care a?i activat-o înainte de [Tracking On] va comuta la setarea echivalentă [Tracking].

De exemplu:

[Focus Area] înainte de a activa [Tracking On] [Focus Area] în timp ce [Tracking On] este activă
[Wide] [Tracking: Wide]
[Flexible Spot: S] [Tracking: Flexible Spot S]
[Expand Flexible Spot] [Tracking: Expand Flexible Spot]

Notă

 • [Focus Area] este blocată la [Wide] în următoarele situa?ii:
  • [Auto inteligent]
  • [Auto superior]
  • [Selectare scenă]
  • În timpul modului Smile Shutter
  • Selectorul de mod este setat la (Movie) și [Auto Dual Rec] este setată la [On].
 • Zona de focalizare poate să nu se lumineze în timpul fotografierii continue sau atunci când declanșatorul este apăsat până la capăt dintr-o dată.
 • Dacă selectorul de mod este setat la  (Movie) sau , sau în timpul filmării, [Tracking] nu poate fi selectat pentru [Focus Area].
 • Când [Subject Detection] pentru [Face/Eye AF Set.] este setat la [Animal], [Tracking] nu poate fi selectat ca [Focus Area].
 • Nu pute?i executa func?iile atribuite roti?ei de control sau butonului C în timp ce muta?i cadrul de focalizare.