Mesaje de avertizare

Setați zona/data/ora.

 • Setați zona, data și ora. Dacă nu ați utilizat produsul o perioadă îndelungată, încărcați bateria reîncărcabilă internă de rezervă.

Unable to use memory card. Format?

 • Cardul de memorie a fost formatat pe un computer și formatul de fișiere a fost modificat. Selectați [Enter] și apoi formatați cardul de memorie. Puteți folosi din nou cardul de memorie dar toate datele de pe cardul de memorie vor fi șterse. Finalizarea formatării poate dura o perioadă de timp. Dacă mesajul apare în continuare, înlocuiți cardul de memorie.

Eroare card de memorie

 • Este introdus un card de memorie incompatibil.
 • Formatarea nu a fost finalizată cu succes. Formatați din nou cardul de memorie.

Nu se poate citi cardul de memorie. Reintroduceți cardul de memorie.

 • Este introdus un card de memorie incompatibil.
 • Cardul de memorie este deteriorat.
 • Secțiunea cu terminal a cardului de memorie este murdară.

Card de memorie blocat.

 • Folosiți un card de memorie cu un comutator de protecție la scriere sau un comutator de protecție la ștergere, cu comutatorul setat pe poziția LOCK. Setați comutatorul pe poziția de înregistrare.

Obturatorul nu se poate deschide, deoarece nu este introdus cardul de memorie.

 • Nu s-a introdus niciun card de memorie.
 • Pentru a elibera declanșatorul fără a introduce un card de memorie în cameră, setați [Declanșare fără card] la [Activare]. În acest caz, imaginile nu vor fi salvate.

Este posibil ca acest card de memorie să nu poată înregistra și reda normal.

 • Este introdus un card de memorie incompatibil.

Se procesează...

 • Când se realizează reducerea zgomotului, are loc procesul de reducere. Nu puteți înregistra alte imagini în timpul acestui proces de reducere a zgomotului.

Imposibil de afișat.

 • Este posibil ca imaginile înregistrate cu alte produse sau imaginile modificate pe computer să nu fie afișate.
 • Procesarea pe computer, cum ar fi ștergerea fișierelor imagine, ar putea cauza neconcordanțe în fișierele de baze de date cu imagini. Reparați fișierele de baze de date cu imagini.

Imposibil de imprimat.

 • Ați încercați să marcați imagini RAW cu marcajul DPOF.

Temperatură internă ridicată. Permiteți să se răcească.

 • Produsul s-a încins deoarece ați înregistrat imagini continuu. Opri?i alimentarea ?i răci?i produsul ?i a?tepta?i până când aceasta este pregătită pentru a filma din nou.


 • Ați înregistrat imagini o perioadă mai lungă de timp, temperatura produsului a crescut.


 • Numărul de imagini depășește numărul pentru care este posibilă gestionarea datelor într-un fișier bază de date de către produs.


 • Nu se pot înregistra imagini în fișierul bază de date. Importați toate imaginile pe computer folosind PlayMemories Home și recuperați cardul de memorie.

Eroare fișier bază de date imagini

 • Există o eroare în fișierul bază de date de imagini. Selectați [Setare] › [Recuperare BD im.].

Eroare de sistem
Eroare cameră. Turn power off then on.

 • Scoateți și apoi reintroduceți acumulatorul. Dacă mesajul apare frecvent, contactați atelierul de service Sony autorizat local.

Image Database File error. Recover?

 • Nu pute?i înregistra ?i reda un film AVCHD, deoarece fi?ierul bază de date imagine este deteriorat. Recupera?i fi?ierul bazei de date cu imagini urmând instruc?iunile de pe ecran.

Imposibil de mărit.
Imposibil de rotit imaginea.

 • Este posibil ca imaginile înregistrate cu alte produse să nu poată fi mărite sau rotite.

Nu se pot crea mai multe foldere.

 • Primele trei cifre din numărul unui folder de pe cardul de memorie sunt „999”. Nu mai puteți crea alte foldere pe această cameră.