Demo Mode

Funcția [Mod demo afișează automat filmele înregistrate pe cardul de memorie (demonstrație), atunci când camera nu a fost utilizată o anumită perioadă de timp. În mod normal, selectați [Dezactivat].

  1. MENU › (Setup) › [Demo Mode] › setarea dorită.

Detaliile elementelor din meniu

On:
Demonstrația de redare de filme pornește automat dacă produsul nu este operat aproximativ un minut. Doar filmele în format AVCHD protejate pot fi redate.
Setați modul de vizualizare pe [AVCHD View] și protejați fișierul de film cu cea mai veche dată și oră de înregistrare.
Off:
Nu se afișează demonstrația.

Notă

  • Puteți seta acest element doar dacă produsul este alimentat cu adaptorul c.a. (furnizat).
  • Când nu există filme AVCHD protejate pe cardul de memorie, nu pute?i selecta [On].