Marker Display (film)

Setează afișarea sau ascunderea marcajelor setate la [Marker Settings] pe monitor sau vizor în timpul înregistrării filmelor.

  1. MENU › (Camera Settings2) › [Marker Display] › setarea dorită.

Detaliile elementelor din meniu

On:
Marcajele sunt afișate. Marcajele nu sunt înregistrate.
Off:
Nu se afișează niciun marcaj.

Notă

  • Marcajele sunt afi?ate când selectorul de moduri este setat la ( Movie) sau când se înregistrează filme.
  • Nu puteți afișa marcajele dacă folosiți [Amplificator focaliz.].
  • Marcajele sunt afișate pe monitor sau vizor. (Nu puteți scoate marcajele pe alt suport.)