Setări Wi-Fi: SSID/PW Reset

Acest produs partajează informațiile de conexiune pentru [Send to Smartphone] și [Connection] la [Ctrl w/ Smartphone] cu dispozitive care au permisiune de conectare. Dacă doriți să modificați dispozitivele care au permisiunea de conectare, resetați informațiile de conectare.

  1. MENU › (Network) › [Wi-Fi Settings] › [SSID/PW Reset] › [OK].

Notă

  • Dacă conectați acest produs la un smartphone după resetarea informațiilor de conexiune, trebuie să face?i din nou setările pentru smartphone.