Func. of Touch Operation: Declanșator tactil

Când înregistra?i utilizând monitorul, camera se concentrează automat asupra punctului pe care îl atinge?i ?i realizează o imagine statică.
Seta?i MENU › (Setup) › [Touch Operation] la [On] în prealabil.

 1. Selecta?i MENU › (Camera Settings2) › [Func. of Touch Operation] › [Touch Shutter].
 2. Atinge?i pictograma în interiorul dreptunghiului din partea dreaptă sus a monitorului, în timp ce ecranul de înregistrare este afi?at.

  Semnul din stânga pictogramei devine portocaliu, iar func?ia de declan?are pentru aplica?ia tactilă este activată.

  • Pentru a anula [Touch Shutter], atinge?i din nou pictograma .
  • Func?ia declan?atorului tactil este anulată când camera este repornită.
 3. Atinge?i subiectul pentru a focaliza.

  Când subiectul pe care l-a?i atins este focalizat, se înregistrează o imagine statică.

Sugestie

 • Pute?i opera func?iile de înregistrare de mai jos atingând monitorul:
  • Înregistrarea imaginilor în serie folosind declan?atorul tactil

   Când [Drive Mode] este setat la [Cont. Shooting], pute?i înregistra imagini în serie în timp ce atinge?i monitorul.

  • Înregistrarea imaginilor în serie de scene sportive folosind declan?atorul tactil

   Când [Scene Selection] este setat la [Sports Action], pute?i înregistra imagini în serie în timp ce atinge?i monitorul.

  • Filmarea imaginilor în varia?ie continuă folosind declan?atorul tactil

   Se înregistrează trei imagini ale produsului modificându-se automat expunerea de la valoarea de bază la valori mai întunecate și apoi mai luminoase. Când [Drive Mode] este setat la [Cont. Bracket], continua?i să atinge?i monitorul până se termină filmările. După înregistrare pute?i selecta imaginea pe care o prefera?i.

Notă

 • Funcția [Touch Shutter] nu este disponibilă în următoarele situații:
  • În timpul înregistrării cu vizor:
  • Când modul de înregistrare de imagini este setat la [Movie]
  • Când modul de înregistrare este setat la [High Frame Rate]
  • Când modul de înregistrare este setat la [Sweep Panorama]
  • În timpul modului [Smile Shutter]
  • Când [Focus Mode] este[Manual Focus]
  • Când [Focus Area] este [Flexible Spot]
  • Când [Focus Area] este [Expand Flexible Spot]
  • Când [Focus Area] este [Tracking: Flexible Spot]
  • Când [Focus Area] este [Tracking: Expand Flexible Spot]
  • În timpul utilizării func?iei de zoom digital
  • În timp ce utiliza?i [Clear Image Zoom]