Send to Smartphone Func.: Send to Smartphone

Pute?i transfera imagini statice, filme XAVC S sau filme cu viteză mare a cadrelor pe un smartphone pentru a le vizualiza. Aplicația Imaging Edge Mobile trebuie instalată pe smartphone-ul dvs.

 1. MENU › (Network) › [Send to Smartphone Func.] › [Send to Smartphone] ›setarea dorită.
  • Dacă apăsați butonul (Send to Smartphone) în modul de redare, se va deschide ecranul de setare pentru [Send to Smartphone].
 2. Dacă produsul este pregătit pentru transfer, pe produs se afișează ecranul cu informații. Conectați telefonul inteligent și produsul cu ajutorul informațiilor respective.
  • Metoda de setare a conexiunii dintre telefonul inteligent și produs variază în funcție de telefonul inteligent.

Detaliile elementelor din meniu

Selectare pe acest dispozitiv:
Selectează o imagine de pe produs care va fi transferată pe telefonul inteligent.

(1) Selectați dintre [This Image], [All with this date] sau [Multiple Images].

 • Opțiunile afișate pot varia în funcție de Mod vizualizare selectat pe cameră.

(2) Dacă selectați [Multiple Images], selectați imaginile dorite folosind centrul rotiței de control și apăsați MENU › [Enter].

Selectare pe tel. int.:
Pe telefonul inteligent se afișează toate imaginile înregistrate pe cardul de memorie al produsului.

Notă

 • Puteți transfera doar imaginile care sunt salvate pe cardul de memorie al camerei.
 • Puteți selecta o dimensiune de imagine care va fi trimisă pe telefonul inteligent dintre [Original], [2M] sau [VGA].
  Pentru a modifica dimensiunea imaginii, urmați pașii următori.
  • Pentru smartphone-uri Android
   Porniți Imaging Edge Mobile și modificați dimensiunea imaginii din [Settings] › [Copy Image Size].
  • Pentru dispozitive iPhone/iPad
   Selectați Imaging Edge Mobile din meniul de setare și modificați dimensiunea imaginii din [Copy Image Size].
 • Imaginile în format RAW sunt convertite în format JPEG atunci când sunt trimise.
 • Nu puteți trimite filme în format AVCHD.
 • În func?ie de smartphone, este posibil ca filmul transferat să nu fie redat corect. De exemplu, este posibil ca filmul să nu fie redat fără probleme sau să nu existe niciun sunet.
 • În func?ie de formatul imaginii statice, al filmului sau al filmului cu vitezăridicată a cadrelor, este posibil ca acesta să nu poată fi redat pe un smartphone.
 • Acest produs partajează informațiile de conexiune pentru [Trimitere la tel. int.] cu un dispozitiv care are permisiunea de conectare. Dacă doriți să modificați dispozitivul care are permisiunea de conectare la produs, resetați informațiile de conectare urmând pașii de mai jos. MENU › (Re?ea) › [Wi-Fi Settings] › [SSID/PW Reset]. După resetarea informațiilor de conexiune, trebuie să înregistrați din nou telefonul inteligent.
 • Dacă [Mod avion] este setat la [Activat], nu puteți conecta acest produs la telefonul inteligent. Setați [Mod avion] la [Dezactivat].
 • În timp ce transfera?i multe imagini sau filme lungi, vă recomandăm să încărca?i camera de la o priză de perete (mufă de perete) utilizând adaptorul de C.A. (furnizat).