ISO Setting: ISO Range Limit

Pute?i limita intervalul de sensibilitate ISO atunci când sensibilitatea ISO este setată manual.

  1. MENU › (Camera Settings1) › [ISO Setting] › [ISO Range Limit] › [Minimum] sau [Maximum] și selecta?i valorile dorite.

Pentru a seta intervalul pentru [ISO AUTO]

Dacă dori?i să ajusta?i intervalul de sensibilitate ISO care este setat automat în modul [ISO AUTO], selecta?i MENU › (Camera Settings1) › [ISO Setting] › [ISO] › [ISO AUTO] ?i apoi apăsa?i pe tasta din dreapta a roti?ei de control pentru a selecta [ISO AUTO Maximum]/[ISO AUTO Minimum].

Notă

  • Valorile de sensibilitate ISO dincolo de intervalul specificat vor deveni indisponibile. Pentru a selecta valorile de sensibilitate ISO dincolo de intervalul specificat, reseta?i [ISO Range Limit].
  • Intervalul disponibil pentru sensibilitatea ISO variază în func?ie de setarea pentru [Gamma] la [Picture Profile].