MF Assist (fotografie)

Mărește automat imaginea pe ecran pentru a facilita focalizarea manuală. Acest lucru este posibil în modul de înregistrare de imagini Focalizare manuală sau Focalizare manuală directă.

  1. MENU › (Camera Settings1) › [MF Assist] › [On].
  2. Rotiți inelul de control pentru a regla focalizarea.
    • Imaginea este mărită. Puteți mări și mai mult imaginile dacă apăsați pe centrul roti?ei de control.

Sugestie

  • Puteți seta timpul de afi?are a imaginii mărite dacă selecta?i MENU › (Camera Settings1) › [Focus Magnif. Time].

Notă

  • Nu puteți utiliza [Asistent MF] atunci când înregistrați filme. Utiliza?i în loc func?ia [Focus Magnifier].