Fotografiere

 1. Selectați modul de captură dorit, rotind selectorul de moduri.

 2. Ajustați unghiul monitorului și țineți camera. Sau priviți prin vizor și țineți camera.
 3. Măriți imaginile cu ajutorul clapetei W/T (zoom) în timpul înregistrării de imagini.
 4. Apăsați declanșatorul jumătate de cursă în jos pentru focalizare.
  Când imaginea este focalizată, se aude un semnal sonor și indicatorul (cum ar fi ) se aprinde.

  • Distan?a minimă pentru înregistrarea de imagini este de aproximativ 8 cm (W), 100 cm (T) (de la obiectiv).
 5. Apăsați complet declanșatorul.

Pentru a înregistra imagini cu focalizarea blocată pe subiectul dorit (Focalizare blocată)

Înregistrează imagini cu focalizarea blocată pe subiectul dorit în modul focalizare automată.

 1. MENU › (Camera Settings1) › [Focus Mode] › [Single-shot AF] sau [Automatic AF].
 2. Așezați subiectul în zona AF și apăsați declanșatorul jumătate de cursă în jos.

  Focalizarea este blocată.

  • Dacă este dificil să se focalizeze pe subiectul dorit, seta?i [Focus Area] la [Center] sau [Flexible Spot].
 3. Țineți apăsat declanșatorul jumătate de cursă în jos și așezați subiectul înapoi pe poziția originală pentru a recompune imaginea.

 4. Apăsați declanșatorul până la capăt în jos pentru a înregistra imaginea.

Sugestie

 • Dacă produsul nu poate focaliza automat, indicatorul de focalizare clipește iar semnalul sonor nu se declanșează. Fie recompuneți imaginea pentru înregistrare, fie modificați setarea de focalizare. În modul [Continuous AF], se aprinde ?i semnalul sonor care indică faptul că focalizarea a fost atinsă nu sună.
 • După înregistrare se afi?ează o pictogramă care indică faptul că datele sunt scrise. Nu scoate?i cardul de memorie în timpul afi?ării pictogramei.

Notă

 • Când subiectul se mi?că, nu pute?i bloca focalizarea chiar dacă [Focus Mode] a fost setat la [Automatic AF].