Setări Touch Pad

Puteți ajusta setările legate de opera?iunile ecranului tactil în timpul înregistrării cu ajutorul vizorului.

  1. MENU › (Setup) › [Touch Pad Settings] › setarea dorită.

Detaliile elementelor din meniu

Operarea în orientarea verticală :
Setează dacă se activează opera?iunile ecranului tactil în timpul înregistrării cu ajutorul vizorului orientat vertical. Pute?i preveni opera?iunile eronate în timpul înregistrării orientate vertical cauzată de atingerea monitorului cu nasul etc.
Touch Position Mode:
Setează dacă se mută sau nu cadrul de focalizare în pozi?ia atinsă pe ecran ([Absolute Position]) sau dacă se mută cadrul de focalizare la pozi?ia dorită pe baza direc?iei de glisare ?i a volumului de mi?care ([Relative Position]).
Operation Area:
Setează zona care va fi utilizată pentru opera?iile ecranului tactil. Limitarea zonei opera?ionale poate preveni opera?iunile eronate provocate de atingerea monitorului cu nasul etc.

Despre modul de pozi?ionare tactilă

Selectarea [Absolute Position] vă permite să muta?i mai rapid cadrul de focalizare într-o pozi?ie îndepărtată, deoarece pute?i specifica în mod direct pozi?ia cadrului de focalizare cu opera?iile tactile.

Selectarea [Relative Position] vă permite să ac?iona?i ecranul tactil de oriunde vă este mai u?or, fără a fi nevoie să muta?i degetul pe o suprafa?ă mai mare.

Sugestie

  • În opera?iunile pe ecranul tactil atunci când [Touch Position Mode] este setat la [Absolute Position], zona setată în [Operation Area] este tratată ca întregul ecran.