Zoom Speed

Setează viteza zoomului pentru clapeta de zoom a camerei.

  1. MENU › (Camera Settings2) › [Zoom Speed] › setare dorită.

Detaliile elementelor din meniu

Normal:
Setează viteza zoomului pentru clapeta de zoom la normal.
Rapid:
Setează viteza zoomului pentru clapeta de zoom la rapid.

Sugestie

  • Setările [Viteză zoom] sunt, de asemenea, utilizate atunci când faceți zoom cu o telecomandă (comercializată separat) conectată la cameră.

Notă

  • Selectând [Fast], crește probabilitatea ca sunetul zoomului să fie înregistrat.