Licență

Note cu privire la licență

Acest produs este livrat împreună cu software-uri care sunt utilizate pe baza acordurilor de licență cu proprietarii software-urilor respective. În conformitate cu cerințele deținătorilor drepturilor de autor pentru aceste aplicații software, suntem obligați să vă informăm cu privire la următoarele aspecte. Licențele (în limba engleză) sunt stocate în memoria internă a produsului. Stabiliți o conexiune de stocare în masă între produs și computer pentru a citi licențele din folderul „PMHOME” - „LICENSE”.

ACEST PRODUS DEȚINE LICENȚĂ ÎN BAZA LICENȚEI PENTRU PORTOFOLIUL DE BREVETE AVC ÎN SCOPUL UTILIZĂRII PERSONALE DE CĂTRE CONSUMATORI SAU ALTE SCOPURI NEREMUNERATE ÎN LEGĂTURĂ CU

(i) CODIFICAREA VIDEO ÎN CONFORMITATE CU STANDARDUL AVC („AVC VIDEO”)

ȘI/SAU

(ii) DECODIFICAREA DE MATERIALE VIDEO AVC ÎN URMA CODIFICĂRII DE CĂTRE UN CONSUMATOR IMPLICAT ÎNTR-O ACTIVITATE PERSONALĂ ȘI/SAU OBȚINUTE DE LA UN FURNIZOR DE MATERIALE SUB LICENȚĂ PENTRU FURNIZAREA DE MATERIALE VIDEO AVC.

NU SE ACORDĂ NICIO LICENȚĂ ȘI NICI NU SE VA PRESUPUNE EXISTENȚA VREUNEI LICENȚE IMPLICITE PENTRU NICIO ALTĂ UTILIZARE. INFORMAȚII SUPLIMENTARE, INCLUSIV CELE LEGATE DE UTILIZĂRI ȘI LICENȚIERE ÎN SCOPURI PROMOȚIONALE, INTERNE ȘI COMERCIALE POT FI OBȚINUTE DE LA MPEG LA, L.L.C.

A SE VEDEA HTTP://WWW.MPEGLA.COM

Software-urile aplicate GNU GPL/LGPL

Produsul include un software eligibil pentru următoarea Licență publică GNU (denumită în continuare „GPL”) sau Licență publică minoră GNU (denumită în continuare „LGPL”).
Aceste licențe vă informează că aveți dreptul de a accesa, modifica și redistribui codul sursă al acestor programe software, în conformitate cu condițiile impuse de licențele GPL/LGPL furnizate.
Codul sursă este furnizat pe web.
Utilizați următoarea adresă URL pentru a-l descărca.
http://oss.sony.net/Products/Linux/
Am prefera să nu ne contactați cu privire la conținutul codului sursă.