Cont. PB for Interval

Redă continuu imaginile înregistrate prin intermediul fotografierii la intervale.

Pute?i crea filme din imaginile statice produse de înregistrare în intervale utilizând software-ul de calculator Imaging Edge (Viewer). Nu pute?i crea filme din imaginile statice de pe cameră.

  1. MENU › Playback) › [Cont. PB for Interval].
  2. Selecta?i grupul de imagini pe care dori?i să-l reda?i, apoi apăsa?i pe centrul rotiței de control.

Sugestie

  • În ecranul de redare, pute?i începe redarea continuă apăsând butonul de jos în timp ce afi?ează o imagine în grup.
  • Pute?i relua redarea sau o pute?i întrerupe apăsând butonul de jos în timpul redării.
  • Pute?i schimba viteza de redare rotind rotița de control în timpul redării. De asemenea, pute?i modifica viteza de redare selectând MENU › Playback) › [PB Speed for Interval].
  • Pute?i reda continuu filmări cu imagini în modul de înregistrare continuă, de asemenea.