Afi?area timpului de declanșare (Afi?.) Timing Disp.)

Setează sau nu afi?area marcajelor (cum ar fi un cadru) pe ecran în timpul înregistrării. Această func?ie este utilă în situa?iile în care este dificilă determinarea sincronizării fotografiilor privind la ecran, cum ar fi atunci când sunetul declan?atorului este oprit.

  1. MENU › (Camera Settings2) › [Shoot. Timing Disp.] › setarea dorită.

Detaliile elementelor din meniu

On: Type1:
Afi?ează un cadru (culoare închisă) în jurul cadrului de focalizare.
On: Type2:
Afi?ează un cadru (culoare deschisă) în jurul cadrului de focalizare.
On: Type3:
Afi?ează (culoare închisă) în cele patru col?uri ale ecranului.
On: Type4:
Afi?ează (culoare deschisă) în cele patru col?uri ale ecranului.
Off:
Nu afi?ează timpul de declan?are a obturatorului în timpul fotografierii fără întreruperi.

[Activat: Type1] / [On: Type2] (Exemplu: [Focus Area] este setat la [Center])

[Activat: Type3] / [On: Type4]