Finder Color Temp.

Reglează temperatura culorilor pe vizorul electronic.

  1. MENU › (Setup) › [Finder Color Temp.] › setarea dorită.

Detaliile elementelor din meniu

-2 până la +2:
Când selectați „-”, ecranul vizorului se modifică căpătând o culoare mai caldă iar când selectați „+”, capătă o culoare mai rece.