Leg. info. loc.

Pute?i utiliza aplica?ia Imaging Edge Mobile pentru a ob?ine informa?ii despre loca?ie de la un smartphone care este conectat cu camera dvs. utilizând comunica?ii Bluetooth. Pute?i înregistra informa?iile ob?inute despre loca?ie atunci când înregistra?i imaginile.

Pregătirea în avans

Pentru a utiliza func?ia de corelare a informa?iilor despre loca?ie a camerei, este necesară aplica?ia Imaging Edge Mobile.

Dacă nu se afi?ează „Location Information Linkage” pe pagina de sus a aplica?iei Imaging Edge Mobile, trebuie să efectua?i pa?ii următori în prealabil.

 1. Instalați Imaging Edge Mobile pe smartphone-ul dvs.

  • Pute?i instala Imaging Edge Mobile din magazinul de aplica?ii al smartphone-ului dvs. Dacă a?i instalat deja aplica?ia, actualiza?i-o la cea mai recentă versiune.
 2. Transfera?i o imagine pre-înregistrată pe smartphone-ul dvs. utilizând func?ia[Send to Smartphone] a camerei.

  • După ce transfera?i o imagine înregistrată pe smartphone utilizând camera, va apărea „Location Information Linkage” pe pagina de sus a aplica?iei.

Procedura de operare

: Opera?iuni efectuate pe smartphone

: Opera?iuni efectuate pe cameră

 1. : Confirma?i că func?ia Bluetooth a smartphone-ului dvs. este activată.

  • Nu efectua?i opera?ia de asociere Bluetooth pe ecranul de setare a smartphone-ului. În etapele de la 2 la 7, opera?ia de asociere se efectuează utilizând camera ?i aplica?ia Imaging Edge Mobile.
  • Dacă efectua?i accidental opera?ia de asociere pe ecranul de setare a dispozitivului smartphone în pasul 1, revoca?i asocierea ?i apoi efectua?i opera?ia de asociere urmând pa?ii de la 2 la 7 utilizând camera ?i aplica?ia Imaging Edge Mobile.
 2. : Pe cameră, selecta?i MENU › (Network) › [Bluetooth Settings] › [Bluetooth Function] › [On].

 3. : Pe cameră, selecta?i MENU › (Re?ea) › [Bluetooth Settings] › [Pairing].

 4. : Lansa?i Imaging Edge Mobile pe smartphone ?i atinge?i „Location Information Linkage.”

  • Dacă nu se afi?ează „Location Information Linkage”, urma?i pa?ii din „Pregătirea în avans” de mai sus.

 5. : Activa?i [Location Information Linkage] pe ecranul de setare [Location Information Linkage] al Imaging Edge Mobile.

 6. : Urmați instrucțiunile din ecranul de setare [Location Information Linkage] al Imaging Edge Mobile, ?i apoi selecta?i camera dvs. din listă.

 7. : Selecta?i [OK] când se afi?ează un mesaj pe monitorul camerei.

  • Asocierea camerei ?i a Imaging Edge Mobile este completă.
 8. : Pe cameră, selecta?i MENU › (Re?ea) › [Location Info. Link Set.] › [Location Info. Link] › [On].

  • (ob?inerea pictogramei cu informa?ii despre loca?ie) va fi afi?ată pe monitorul camerei. Informa?iile despre loca?ie ob?inute de smartphone folosind GPS etc. vor fi înregistrate la înregistrarea imaginilor.

Detaliile elementelor din meniu

Leg. info. Link:
Setează modul de ob?inere a informa?iilor despre loca?ie prin asocierea cu un smartphone.
Auto Time Correct.:
Setează modul de corectare automat al setării datei pe cameră folosind informa?ii de la un smartphone asociat.
Auto Area Adjust.:
Setează modul de corectare automat al setării zonei pe cameră folosind informa?ii de la un smartphone asociat.

Pictogramele afi?ate la ob?inerea informa?iilor despre loca?ie

(Ob?inerea informa?iilor despre loca?ie): Camera ob?ine informa?iile despre loca?ie.

(Informa?iile despre loca?ie nu pot fi ob?inute): Camera nu poate ob?ine informa?iile despre loca?ie.

(Conexiune Bluetooth disponibilă): Este stabilită conexiunea Bluetooth cu smartphone-ul.

(Conexiune Bluetooth indisponibilă): Nu este stabilită conexiunea Bluetooth cu smartphone-ul.

Sugestie

 • Informa?iile despre loca?ie pot fi conectate atunci când Imaging Edge Mobile rulează pe smartphone, chiar dacă monitorul smartphone-ului este închis. Cu toate acestea, în cazul în care camera a fost dezactivată pentru o perioadă de timp, este posibil ca informa?iile despre loca?ie să nu fie conectate imediat atunci când porni?i camera din nou. În acest caz, informa?iile despre loca?ie vor fi conectate imediat dacă deschide?i ecranul Imaging Edge Mobile pe smartphone.
 • Când Imaging Edge Mobile nu func?ionează, ca de exemplu atunci când reporni?i smartphone-ul, lansa?i Imaging Edge Mobile pentru a prezenta pe scurt informa?iile de localizare conexe.
 • Dacă func?ia de corelare a informa?iilor de localizare nu func?ionează corect, consulta?i următoarele note ?i efectua?i asocierea din nou.
  • Confirma?i că func?ia Bluetooth a smartphone-ului dvs. este activată.
  • Confirma?i că nu există conexiuni alecamerei cu alte dispozitive utilizând func?ia Bluetooth.
  • Confirma?i că [Airplane Mode] pentru cameră este setat la [Off].
  • ?terge?i informa?iile de asociere pentru camera înregistrată în Imaging Edge Mobile.
  • Executa?i [Reset Network Set.] a camerei.
 • Pentru instruc?iuni mai detaliate, consulta?i următoarea pagină de asisten?ă.
  https://www.sony.net/iem/btg/

Notă

 • Când ini?ializa?i camera, informa?iile de asociere sunt de asemenea ?terse. Pentru a efectua asocierea din nou, ?terge?i informa?iile de asociere pentru camera înregistrată în Imaging Edge Mobile înainte de a încerca din nou.
 • Informa?iile de localizare nu vor fi înregistrate atunci când nu se pot ob?ine, cum ar fi atunci când conexiunea Bluetooth este întreruptă.
 • Camera poate fi asociată cu până la 15 dispozitive Bluetooth, dar poate lega informa?iile de localizare cu cele ale unui singur smartphone. Dacă dori?i să lega?i informa?iile de localizare cu cele ale altui smartphone, dezactiva?i func?ia [Location Information Linkage] smartphone-ului care este deja asociat.
 • Dacă conexiunea Bluetooth este instabilă, elimina?i orice obstacole, cum ar fi persoane sau obiecte metalice între cameră ?i smartphone-ul asociat.
 • Când asocia?i camera ?i smartphone-ul, asigura?i-vă că utiliza?i meniul [Location Information Linkage] pe Imaging Edge Mobile.
 • Pentru a utiliza func?ia de conectare a informa?iilor de localizare, seta?i [Bluetooth Rmt Ctrl] la [Off].
 • Distan?a de comunicare pentru Bluetooth sau Wi-Fi poate varia în func?ie de condi?iile de utilizare.

Smartphone-uri acceptate

Consulta?i pagina de asisten?ă pentru cele mai recente informa?ii.

https://www.sony.net/iem/


 • Pentru detalii despre versiunile Bluetooth compatibile cu smartphone-ul dvs., consulta?i site-ul web al produsului pentru smartphone.