Film cu obturator

Pute?i porni sau opri înregistrarea filmelor apăsând pe butonul de declan?are, care este mai mare ?i pe care se poate apăsa mai u?or decât pe butonul MOVIE (Film).

  1. MENU › (Camera Settings2) › [Movie w/ shutter] › setarea dorită.

Detaliile elementelor din meniu

On:
Facilitează înregistrarea filmelor utilizând butonul de declan?are când modul de înregistrare este setat la [Movie] sau în timpul înregistrării cu viteză ridicată a cadrelor.
Off:
Dezactivează înregistrarea filmelor utilizând butonul de declan?are.

Sugestie

  • Când [Movie w/ shutter] este setat la [On], pute?i încă porni sau opri înregistrarea filmelor utilizând butonul MOVIE.
  • Când [Movie w/ shutter] este setat la [On], pute?i utiliza butonul de declan?are pentru a porni sau opri înregistrarea filmelor pe un dispozitiv extern de înregistrare/redare utilizând [REC Control].