Punct de măsurare punctuală

Stabile?te dacă se coordonează pozi?ia de măsurare punctuală cu zona de focalizare atunci când [Focus Area] este setat la [Flexible Spot], [Expand Flexible Spot], [Tracking: Flexible Spot] sau [Tracking: Expand Flexible Spot].

  1. MENU › (Camera Settings1) › [Spot Metering Point] › setarea dorită.

Detaliile elementelor din meniu

Centru:
Pozi?ia de măsurare punctuală nu se coordonează cu zona de focalizare, dar măsoară întotdeauna luminozitatea în centru.
Focus Point Link:
Pozi?ia de măsurare punctuală se coordonează cu zona de focalizare.

Notă

  • Când [Focus Area] este setat la alte func?ii decât [Flexible Spot]/[Expand Flexible Spot]/[Tracking: Flexible Spot]/[Tracking: Expand Flexible Spot], pozi?ia de măsurare punctuală este blocată în centru.
  • Când [Focus Area] este setat la [Tracking: Flexible Spot] sau [Tracking: Expand Flexible Spot], pozi?ia de măsurare punctuală se coordonează cu pozi?ia de pornire a urmăririi, dar nu se coordonează cu urmărirea subiectului.