Focus Area Limit

Prin limitarea tipurilor de setări ale zonei de focalizare disponibile în avans, pute?i selecta mai rapid setările pentru [Focus Area].

  1. MENU › (Camera Settings1) › [Focus Area Limit] ›Adăuga?i marcaje la zonele de focalizare pe care dori?i să le utiliza?i, apoi selecta?i [OK].
    Tipurile de zone de focalizare marcate cu vor fi disponibile ca setări.

Notă

  • Tipurile de zone de focalizare care nu au un marcaj de selectare nu pot fi selectate utilizând MENU sau meniul FN (Function). Pentru a selecta una, adăuga?i un marcaj de selectare utilizând [Focus Area Limit].
  • Dacă elimina?i marcajul de selectare pentru o zonă de focalizare înregistrată cu [Switch V/H AF Area] sau [AF Area Registration], setările înregistrate se vor modifica.