HDMI Settings: REC Control (film)

În cazul în care conectați camera la un recorder/player extern, puteți comanda recorderul/playerul de la distanță pentru a porni/opri înregistrarea cu camera.

  1. MENU › (Setare) › [HDMI Settings] › [REC Control] › setarea dorită.

Detaliile elementelor din meniu

On:
Camera poate trimite o comandă de înregistrare către un recorder/player extern.
Camera trimite o comandă de înregistrare către un recorder/player extern.
Off:
Camera nu poate trimite o comandă către un recorder/player extern pentru pornirea/oprirea înregistrării.

Notă

  • Disponibil pentru recorderele/playerele externe compatibile cu [Control REC].
  • Când folosi?i func?ia [REC Control], seta?i modul de filmare la (Film).
  • Când [TC Output] este setat la [Off], nu pute?i utiliza func?ia [REC Control].
  • Chiar dacă se afișează , este posibil ca recorderul/playerul extern să nu func?ioneze corect în func?ie de setările sau de starea recorderului/playerului. Verificați dacă recorderul/playerul extern funcționează corect, înainte de a-l utiliza.