USB LUN Setting

Sporește compatibilitatea prin limitarea funcțiilor de conectare USB.

  1. MENU › (Setare) › [USB LUN Setting] › setarea dorită.

Detaliile elementelor din meniu

Multi:
În mod normal, utilizați [Multi].

Individual:
Setați [USB LUN Setting] la [Single]doar dacă nu puteți stabili o conexiune.