Cont. Suport

Se înregistrează imagini multiple modificându-se automat expunerea de la valoarea de bază la valori mai întunecate și apoi mai luminoase. Puteți selecta o imagine care corespunde scopului dvs. după înregistrare.

 1. Apăsați pe/(Drive Mode) pe roti?a de control › [Cont. Bracket].
  • De asemenea, pute?i seta modul de ac?ionare selectând MENU› (Camera Settings1) › [Drive Mode].
 2. Selectați modul dorit cu ajutorul săgeților dreapta/stânga de pe rotița de control.
 3. Reglați focalizarea și înregistrați imaginea.
  • Expunerea de bază este setată la prima fotografie.
  • ?ine?i apăsat butonul declan?ator până când se termină fotografierea în secven?e.

Detaliile elementelor din meniu

De exemplu, camera înregistrează un total de trei imagini în mod continuu cu o valoare de expunere deplasată cu plus sau minus 0,3 EV atunci când se selectează [Cont. Bracket: 0.3EV 3 Image].

Notă

 • Ultima fotografie este afi?ată pe ecranul Revizuire auto.
 • Dacă selecta?i [ISO AUTO] în modul [Manual Exposure], expunerea se modifică prin ajustarea valorii ISO. Dacă configurați o setare diferită de [ISO AUTO], expunerea este modificată prin reglarea vitezei obturatorului.
 • Atunci când expunerea este compensată, aceasta este modificată pe baza valorii compensate.
 • Înregistrarea cu variația expunerii nu este disponibilă în următoarele moduri de înregistrare:
  • [Auto inteligent]
  • [Auto superior]
  • [Selectare scenă]
  • [Panor. prin balans]
 • Dacă se folosește blițul, produsul înregistrează imagini cu bliț cu variația expunerii, modificând cantitatea de lumină a blițului chiar dacă ați selectat [Cont. Bracket]. Apăsați declanșatorul pentru fiecare imagine.