AF Area Auto Clear

Stabilește dacă zona de focalizare trebuie afișată tot timpul sau dacă trebuie să dispară automat la scurt timp după obținerea focalizării.

  1. MENU › (Camera Settings1) › [AF Area Auto Clear] › setarea dorită.

Detaliile elementelor din meniu

On:
Zona de focalizare dispare automat la scurt timp după obținerea focalizării.
Off:
Zona de focalizare este afișată tot timpul.