Phase Detect. Zonă

Stabilește dacă se afișează sau nu zona AF detecție fază.

  1. MENU › (Camera Settings1) › [Phase Detect. Area] › setarea dorită.

Detaliile elementelor din meniu

On:
Afișează zona AF detecție fază.
Off:
Nu afișează zona AF detecție fază.

Notă

  • Când valoarea F este mai mare decât F8, nu se poate utiliza Phase Detection AF Este disponibilă numai Contrast AF.
  • Atunci când [File Format] este setat la [XAVC S HD] și [Record Setting] este setat la [120p]/[100p], Phase Detection AF nu poate fi utilizată. Este disponibilă numai Contrast AF.
  • Când se înregistrează filme, zona AF detecție fază nu va fi afișată.