Aspect Ratio (fotografie)

  1. MENU › (Camera Settings1) › [Aspect Ratio] › setarea dorită.

Detaliile elementelor din meniu

3:2:
Acela?i format de imagine ca pentru un film de 35 mm
4:3:
Formatul de imagine este 4:3.
16:9:
Formatul de imagine este 16:9.
1:1:
Raportul orizontal ?i vertical este egal.