Capturarea unei culori albe standard pentru a seta echilibrul de alb (echilibrul de alb personalizat)

Într-o scenă în care lumina ambiantă este asigurată de mai multe tipuri de surse de lumină, este recomandat să se folosească un echilibru de alb personalizat pentru o reproducere exactă a culorii alb. Pute?i înregistra 3 setări.

 1. MENU › (Camera Settings1) › [White Balance] › Selecta?i de la [Custom 1] la [Custom 3], ?i apoi apăsa?i tasta din dreapta a roti?ei de control.
 2. Selectați , apoi apăsați în centrul rotiței de control.
 3. Țineți produsul astfel încât zona albă să acopere în întregime cadrul de captare a echilibrului de alb și apoi apăsați în centrul rotiței de control.
  După ce sunetul de declan?are emite semnale sonore, se afi?ează valorile calibrate (temperatura culorii ?i filtrul de culori).
  • Pute?i regla pozi?ia cadrului de captare a echilibrului de alb apăsând pe tasta de sus /jos/stânga/dreapta rotiței de control.
  • După ce a?i captat o culoare albă standard, pute?i afi?a ecranul de reglare fină apăsând pe tasta din dreapta rotiței de control. Pute?i ajusta fin tonurile de culoare după este necesar.
 4. Apăsați pe centrul rotiței de control.
  Valorile calibrate vor fi înregistrate. Monitorul revine la afișajul MENU, menținând în același timp setarea memorată pentru echilibrul de alb personalizat.
  • Setarea echilibrului de alb personalizat înregistrată va rămâne memorată până la suprascrierea cu o altă setare.

Notă

 • Mesajul [Capturing of the custom WB failed.] indică faptul că valoarea este într-un interval nea?teptat, de exemplu atunci când subiectul este prea intens. Pute?i înregistra setarea în acest punct, dar se recomandă să seta?i din nou echilibrul de alb. Când este setată o valoare de eroare, indicatorul devine portocaliu pe afișajul cu informații despre înregistrare. Indicatorul va fi afi?at în alb atunci când valoarea setată este în intervalul a?teptat.
 • Dacă utiliza?i un bli? atunci când capta?i o culoare albă de bază, balan?a de alb personalizată va fi înregistrată cu iluminarea din bli?. Asigura?i-vă că utiliza?i un bli? ori de câte ori înregistra?i având activate setările care au fost înregistrate cu un bli?.