Av/Tv Rotate

Seta?i direc?ia de rota?ie pentru roti?a de control la schimbarea valorii diafragmei sau a timp de expunere.

  1. MENU › (Camera Settings2) › [Iluminator AF] › setarea dorită.

Detaliile elementelor din meniu

Normal:
Nu schimbă direc?ia de rota?ie a roti?ei de control.
Reverse:
Inversează direc?ia de rota?ie a roti?ei de control.