Setări PC Remote : Salv. dest. img. statice

Setează posibilitatea de a salva imagini statice stocate atât în cameră cât ?i în computer în timpul modului de înregistrare PC Remote. Această setare este utilă atunci când dori?i să verifica?i imaginile înregistrate de pe cameră fără a părăsi camera.

*PC Remote: Utilizează Imaging Edge (Remote) pentru a controla produsul de pe un computer, inclusiv func?ii ca înregistrarea ?i stocarea imaginilor pe computer.

  1. MENU › (Setup) › [PC Remote Settings] › [Still Img. Save Dest.] › setarea dorită.

Detaliile elementelor din meniu

PC Only:
Salvează imagini statice numai pe computer.
PC+Camera:
Salvează imagini statice pe computer ?i pe cameră.
Camera Only :
Salvează imagini statice numai pe cameră.

Notă

  • Dacă introduce?i un card de memorie care nu este inscriptibil, nu pute?i înregistra imagini statice chiar dacă selecta?i [Camera Only] sau [PC+Camera].
  • Dacă selecta?i [Camera Only] sau [PC+Camera] ?i nu a?i introdus un card de memorie în cameră, nu pute?i elibera declan?atorul chiar dacă [Release w/o Card] este setat la [Enable].
  • În timp ce reda?i imagini statice pe cameră, nu pute?i filma utilizând PC Remote.