Soft Skin Effect (fotografie)

Setează efectul utilizat pentru înregistrarea pielii cu un efect catifelat în funcția Detecție fețe.

  1. MENU › (Camera Settings1) › [Soft Skin Effect] › setarea dorită.

Detaliile elementelor din meniu

Off:
Nu se utilizează funcția [Soft Skin Effect].

Pornit:
Se utilizează funcția [Soft Skin Effect].

Sugestie

  • Dacă [Efect piele fină] este setat la [Activat], puteți selecta nivelul efectului. Selectați nivelul efectului apăsând pe partea dreaptă/stângă a rotiței de control.

Notă

  • [Soft Skin Effect] nu este disponibil când [File Format] este [RAW].
  • [Soft Skin Effect] nu este disponibil pentru imaginile RAW când [File Format] este [RAW & JPEG].