HDMI Settings: TC Output (film)

Setează dacă se suprapun sau nu informațiile legate de TC (cod temporal) peste semnalul de ieșire prin terminalul HDMI în cazul scoaterii semnalului pe un alt dispozitiv profesional.
Această func?ie suprapune informa?iile codului temporal pe semnalul de ie?ire HDMI. Produsul trimite informațiile codului temporal ca date digitale, nu ca imagine afișată pe ecran. Dispozitivul conectat poate consulta apoi datele digitale pentru a identifica datele temporale.

  1. MENU › (Setup) › [HDMI Settings] › [TC Output] › setarea dorită.

Detaliile elementelor din meniu

On:
Codul temporal este scos pe alte dispozitive.
Off:
Codul temporal nu este scos pe alte dispozitive.

Notă

  • Dacă [Ieșire TC] este setat la [Activat], este posibil ca imaginea să nu fie scoasă corect pe televizor sau pe dispozitivul de înregistrare. În astfel de cazuri, setați [Ieșire TC] la [Dezactivat].