Protejarea imaginilor (Protect)

Protejează imaginile înregistrate împotriva ștergerii accidentale. Pe imaginile protejate este afi?at marcajul.

  1. MENU › Playback) › [Protect] › setarea dorită.

Detaliile elementelor din meniu

Imagini multiple:

Aplică protecția pentru imagini multiple selectate.

(1) Selectați imaginea care va fi protejată, apoi apăsați pe centrul rotiței de control. Marcajul este afișat în caseta de selectare. Pentru a revoca selecția, apăsați pe centru din nou pentru a elimina marcajul .

(2) Pentru a proteja alte imagini, repetați pasul (1).

(3) MENU › [OK].

Toate din acest folder:
Protejează toate imaginile din folderul selectat.
Toate de la ac. dată:
Protejează toate imaginile de la data selectată.
Anul. toate din ac. folder:
Revocă protecția pentru toate imaginile din folderul selectat.
Anul. toate de la ac. dată:
Revocă protec?ia pentru toate imaginile filmate la data selectată.
All Images in This Group:
Protejează toate imaginile din grupul selectat.
Cancel All in This Group:
Revocă protec?ia pentru toate imaginile din grupul selectat.

Sugestie

  • Dacă aloca?i [Protect] tastei alese folosind MENU › (Camera Settings2) › [Custom Key], pute?i proteja imaginile sau anula protec?ia prin simpla apăsare a tastei.
  • Dacă selecta?i un grup din [Multiple Img.], toate imaginile din grup vor fi protejate. Pentru a selecta ?i a proteja anumite imagini din cadrul grupului, executa?i [Multiple Img.] în timp ce se afi?ează imaginile din cadrul grupului.

Notă

  • Elementele de meniu care pot fi selectate variază în func?ie de setarea [View Mode] ?i de con?inutul selectat.