Numărul de imagini care pot fi înregistrate

Atunci când introduceți un card de memorie în cameră și porniți camera, pe ecran se afișează numărul de imagini care pot fi înregistrate (în cazul în care continuați să capturați imagini folosind setările curente).

Notă

  • Dacă „0” (numărul de imagini care pot fi înregistrate) clipește cu culoarea portocaliu, cardul de memorie este plin. Înlocuiți cardul de memorie sau ștergeți imaginile de pe cardul de memorie curent.
  • Când „NO CARD” luminează intermitent în portocaliu, înseamnă că nu a fost introdus niciun card de memorie. Introduceți un card de memorie.

Numărul de imagini care poate fi înregistrat pe un card de memorie

Tabelul de mai jos prezintă numărul aproximativ de imagini care pot fi înregistrate pe un card de memorie formatat cu această cameră. Valorile sunt definite cu ajutorul cardurilor de memorie Sony standard pentru testare.

Valorile pot varia în funcție de condițiile de înregistrare și de tipul de card de memorie utilizat.

[JPEG Image Size]: [L: 20M]
[Aspect Ratio] este setat la [3:2] *1

(Unități: Imagini)

JPEG Quality/ File Format 8 GB 32 GB 64 GB 256 GB
Standard 1150 4750 9600 37500
Fin 690 2750 5500 22000
Extra fin 510 2050 4150 16000
RAW & JPEG *2 230 940 1850 7500
RAW 355 1400 2850 11000

*1Dacă [Aspect Ratio] este setat pe o valoare alta decât [3:2], puteți înregistra mai multe imagini decât numărul afișat în tabelul de mai sus. (Excep?ie atunci când se selectează [RAW])

*2 [JPEG Quality] când se selectează [RAW & JPEG]: [Fin]

Notă

  • Chiar dacă numărul de imagini care pot fi înregistrate este mai mare de 9999, va fi afișat indicatorul „9999”.
  • Numerele sunt cele afișate atunci când se utilizează un card de memorie Sony.