Zebra Setting

Stabile?te o ha?ură care va fi aplicată pe o por?iune a unei imagini în care nivelul luminozității corespunde nivelului setat pentru IRE. Folosiți hașura pentru a vă ghida în reglarea luminozității.

  1. MENU › (Camera Settings2) › [Zebra Setting] › setarea dorită.

Detaliile elementelor din meniu

Zebra Display:
Stabilește dacă se afișează ha?ura.
Zebra Level:
Reglează nivelul de luminozitate al ha?urii.

Sugestie

  • Pute?i înregistra valori pentru a verifica expunerea sau supraexpunerea corectă, precum ?i nivelul de luminozitate pentru [Zebra Level]. Setările pentru confirmarea corectă a expunerii ?i confirmarea supraexpunerii sunt înregistrate la [Custom1], respectiv [Custom2] în setările implicite.
  • Pentru a verifica dacă expunerea este corectă, setați o valoare standard și intervalul pentru nivelul de luminozitate. Modelul hașurii va apărea în zonele care se încadrează în intervalul pe care îl setați.
  • Pentru a verifica supraexpunerea, setați o valoare minimă pentru nivelul de luminozitate. Ha?ura va apărea în zone cu un nivel de luminozitate egal sau mai mare decât valoarea setată.

Notă

  • Ha?ura nu este afi?ată pe dispozitivele conectate prin HDMI.