Installere 7.1-kanals høyttalersystem med øvre fronthøyttalere

Du kan også få vertikale lydeffekter ved å koble til to øvre fronthøyttalere til.

30°

100° - 120°

30° - 45°

H: Venstre øvre fronthøyttaler eller høyre øvre fronthøyttaler

F: Venstre fronthøyttaler eller høyre fronthøyttaler

Tips

  • Siden basshøyttaleren ikke sender ut signaler i bestemte retninger, kan du plassere den der du ønsker.