PROTECTOR

Mottakeren slås av automatisk etter noen sekunder. Kontroller følgende:

 • Det kan være en elektrisk kortslutning eller strømbrudd. Koble fra strømledningen og koble den til igjen etter 30 minutter.
 • Mottakeren er tildekket, og ventilasjonsåpningene er blokkert. Fjern objektet som dekker ventilasjonsåpningene på mottakeren.
 • Impedansen i de tilkoblede høyttalerne er under det nominelle impedansområdet indikert på bakpanelet på mottakeren. Reduser volumet.
 • Koble fra strømledningen og la mottakeren kjøles ned i 30 minutter mens du utfører følgende feilsøking:
  • Koble fra alle høyttalerne og basshøyttaleren.
  • Kontroller at høyttalerledningene er vridd tett sammen i begge ender.
  • Koble til fronthøyttaleren først, øk volumnivået og la mottakeren være på i minst 30 minutter, slik at den er helt oppvarmet. Koble deretter til hver av de andre høyttalerne en etter en, og test hver høyttaler til du finner ut hvilken høyttaler som forårsaker beskyttelsesfeilen.
  Når du har kontrollert det ovenstående og løst eventuelle problemer, kobler du til til strømledningen og slår på mottakeren. Hvis problemet vedvarer, tar du kontakt med din nærmeste Sony-forhandler.