Innstilling av en kanal direkte

Du kan angi frekvensen til en kanal direkte.

 1. Velg [Listen] – [FM] på startmenyen.

  FM-skjermen vises.

 2. Trykk .
 3. Angi frekvensen.
  1. Trykk / for å endre sifferet på skjermpanelet.
  2. Trykk for å gå til neste siffer.

   Du kan flytte innsettingspunktet bakover og forover ved å trykke /.

 4. Gjenta trinn 3 til ønsket frekvens vises.

Merk

 • Hvis den innstilte frekvensen er ugyldig eller utenfor området, vises [---.-- MHz], og deretter går skjermen tilbake til den aktuelle frekvensen.
  Sørg for at du har angitt riktig frekvens. Hvis du ikke har angitt riktig frekvens, gjentar du trinn 3 og 4. Hvis du fortsatt ikke kan stille inn på en kanal, er det ikke sikkert at frekvensen er i bruk i ditt område.

Tips

 • Innstillingsskalaen for direkte innstilling vises nedenfor:
  • Modeller i USA og Canada

   100 kHz

  • Andre modeller

   50 kHz