Høre lyd fra et ARC-kompatibelt (Audio Return Channel) TV-apparat

Hvis mottakeren er koblet til TV-ens HDMI®-inngangskontakt som er kompatibel med Audio Return Channel (ARC), kan du lytte til TV-lyd fra høyttalerne som er koblet til mottakeren, uten å koble til en optisk digital kabel eller en lydkabel. Still inn mottakeren via prosedyren nedenfor til å sende ut lyden fra TV-en gjennom høyttalerne som er koblet til mottakeren.

Denne operasjonen er bare tilgjengelig når du bruker skjermpanelet på forsiden av mottakeren.

  1. Trykk AMP MENU.
  2. Velg [<HDMI>] – [CTRL HDMI] på skjermpanelet.
  3. Velg [CTRL ON].

Hvis du kobler til en TV som ikke er kompatibel med funksjonen Audio Return Channel (ARC), eller hvis du vil velge et lydsignal via en annen kabel enn en HDMI®-kabel (f.eks. via en optisk digital kabel eller en lydkabel)

Bytt lydinngangsmodusen. Hvis du vil ha detaljert informasjon, se Bytte mellom digital og analog lyd (INPUT MODE).

Merk

  • ARC-funksjonen kan fungere på andre enheter enn enheter som er produsert av Sony. Betjeningsfunksjonalitet er imidlertid ikke garantert.
  • Husk å slå av lydvolumet på TV-en eller aktivere dempefunksjonen på TV-en.
  • Hvis TV-en ikke støtter System Audio Control-funksjonen, trykker du på AMP MENU, og setter deretter [<HDMI>] – [AUDIO OUT] til [TV+AMP] på skjermpanelet for å sende ut TV-lyden fra TV-høyttaleren og høyttalerne som er koblet til mottakeren.