Klargjøre for bruk av "BRAVIA" Sync-funksjonen

Aktiver funksjonen Control for HDMI for å bruke funksjonen "BRAVIA" Sync. Funksjonen Control for HDMI må være aktivert separat på mottakeren og den tilkoblede enheten.

Denne operasjonen er bare tilgjengelig når du bruker skjermpanelet på forsiden av mottakeren.

 1. Trykk AMP MENU.
 2. Velg [<HDMI>] – [CTRL HDMI] på skjermpanelet.
 3. Velg [CTRL ON].

  Funksjonen Control for HDMI på mottakeren aktiveres.

 4. Trykk AMP MENU for å avslutte menyen.
 5. Velg HDMI®-inngangen på TV-en slik at den samsvarer med inngangen som mottakeren er koblet til, ved hjelp av TV-ens fjernkontroll for å vise innstillingsmenyen på TV-en.
 6. Slå på TV-ens Kontroll for HDMI®-funksjon.

  Hvis du vil ha detaljert informasjon om innstillingene for TV-en, se bruksanvisningen som fulgte med TV-en.

 7. Aktiver funksjonen Control for HDMI på de tilkoblede enhetene.

  Les bruksanvisningen som fulgte med de respektive enhetene, hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du stiller inn tilkoblede enheter.

Merk

 • Hvis du kobler fra HDMI®-kabelen eller endrer tilkoblingen, må du utføre trinnene ovenfor på nytt.