Velge målenheten (DIST. UNIT)

Du kan velge målenheten for angivelse av avstander.

Denne operasjonen er bare tilgjengelig når du bruker skjermpanelet på forsiden av mottakeren.

  1. Trykk AMP MENU.
  2. Velg [<SPEAKER>] – [DIST. UNIT] vises på skjermpanelet.
  3. Velg ønsket innstilling.
    • METER: Avstanden vises i meter.
    • FEET: Avstanden vises i fot.